ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลแหลมสัก
ที่อยู่ อปท. : 209 หมู่ที่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
รหัสตำบล : 810502
ตำบล : แหลมสัก
รหัสอำเภอ : 8105
อำเภอ : อ่าวลึก
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 075-685081
โทรสาร : 075-685025
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน
พิกัด UTM X : 462161
พิกัด UTM Y : 915832
พิกัด Lat : 8.28509
พิกัด Long : 98.6564
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 7 ตร.กม./4 ชุมชน
จำนวนประชากร : 4 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 2.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนประเภทรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน จำนวน 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2536
ชื่อสถานที่. : สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแหลมสัก
ที่ตั้ง : ซ.ไสโต๊ะดํา หมู่ที่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
พิกัด UTM X : 462161
พิกัด UTM Y : 915832
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 5 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 5 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 2.5
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ