ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเขาพนม
ที่อยู่ อปท. : 44 หมู่ที่ 7 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
รหัสตำบล : 810201
ตำบล : เขาพนม
รหัสอำเภอ : 8102
อำเภอ : เขาพนม
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 075-687041
โทรสาร : 075-687041
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาว ปารวี ศรีใหม่
พิกัด UTM X : 505347
พิกัด UTM Y : 913397
พิกัด Lat : 8.26321
พิกัด Long : 99.0486
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 12.92 ตร.กม/7 ชุมชน
จำนวนประชากร : 5515 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2327 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 7 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขยะอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถขยะอัดท้าย เก็บขนได้สูงสุด 6 ตัน จํานวน 2 คัน จํานวนโดยเฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2538
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะเทศบาลตําบลเขาพนม
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 29 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 4 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 7
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ