ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลลำทับ
ที่อยู่ อปท. : 482 หมู่5 ตำบลลำทัับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
รหัสตำบล : 810701
ตำบล : ลำทับ
รหัสอำเภอ : 8107
อำเภอ : ลำทับ
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 098-6706395
โทรสาร : 075-643041
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวจิรพร ไชยสุข
พิกัด UTM X : 531625
พิกัด UTM Y : 892268
พิกัด Lat : 8.07199
พิกัด Long : 99.287
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 8.11 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 4252 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2184 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 7.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้าย เก็บขนได้สูงสุด 3.5 ตัน จำนวน 2 คัน จำนวนโดยเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2547
ชื่อสถานที่. : บ่อกลบขยะเทศบาลตำบลลำทับ
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 15.2 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 3 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 7
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ