ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
ที่อยู่ อปท. : 333 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
รหัสตำบล : 810803
ตำบล : คลองขนาน
รหัสอำเภอ : 8108
อำเภอ : เหนือคลอง
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 075-652310
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายสุวิทย์ กิ่งเล็ก
พิกัด UTM X : 501472
พิกัด UTM Y : 884886
พิกัด Lat : 8.00532
พิกัด Long : 99.0134
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 86 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 9266 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3224 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 8.4 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนประเภทอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนประเภทอัดท้าย จำนวน 1 คัน จำนวน 1-2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2542
ชื่อสถานที่. : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
ที่ตั้ง : บ้านท่ายาง หมู่ที่ 9 ถนนท่ายาง - แหลมกรวด ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 5 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 6สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ