ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
ที่อยู่ อปท. : : 99 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120
รหัสตำบล : 810401
ตำบล : คลองท่อมใต้
รหัสอำเภอ : 8104
อำเภอ : คลองท่อม
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 089-4692337
โทรสาร : -
อีเมล์ : nda496277022@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาพร สั่นสท้าน
พิกัด UTM X : 516801
พิกัด UTM Y : 878171
พิกัด Lat : 7.94455
พิกัด Long : 99.1524
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 106.9 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 9287 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3403 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 8 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนประเภทอัดท้าย , รถเก็บขนประเภทอัดท้าย , รถเก็บขนประเภทเปิดข้างเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนประเภทอัดท้าย ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน จำนวน 2 เที่ยว/วัน            
รถเก็บขนประเภทอัดท้าย ขนาด 1.2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน จำนวน 2 เที่ยว/วัน
           
รถเก็บขนประเภทเปิดข้างเทท้าย 1 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน จำนวน 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2550
ชื่อสถานที่. : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 30 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 5 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ