ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
ที่อยู่ อปท. : ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบี่
รหัสตำบล : 810401
ตำบล : คลองท่อมใต้
รหัสอำเภอ : 8104
อำเภอ : คลองท่อม
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 075-699223
โทรสาร : 075-699048
อีเมล์ : thailandktt@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาว พีรยา หลังนุ้ย
พิกัด UTM X : 516058
พิกัด UTM Y : 877150
พิกัด Lat : 7.93532
พิกัด Long : 99.1457
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 2.7 ตร.กม./จํานวน 4 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 3 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 12.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขยะอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถขยะอัดท้าย เก็บขนได้สูงสุด 6 ตัน จํานวน 2 คัน  จํานวนโดยเฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2548
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะเทศบาลตําบลคลองท่อมใต้
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 10 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 2 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 12สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ