ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลคลองพน
ที่อยู่ อปท. : 399 หมู่1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
รหัสตำบล : 810403
ตำบล : คลองพน
รหัสอำเภอ : 8104
อำเภอ : คลองท่อม
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 522431
พิกัด UTM Y : 862989
พิกัด Lat : 7.8072
พิกัด Long : 99.2035
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 0 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 0 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 7.40 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุกอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุกอัดท้าย เก็บขนได้สูงสุด 1 ตัน มีจำนวน 1 คัน จำนวนโดยเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2534
ชื่อสถานที่. : เทศบาลตำบลคลองพน
ที่ตั้ง : หมู่1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 4 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 2 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 3สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ