ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
ที่อยู่ อปท. : 332 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120
รหัสตำบล : 810303
ตำบล : เกาะกลาง
รหัสอำเภอ : 8103
อำเภอ : เกาะลันตา
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 075-694720
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายวรศักดิ์ สุภาพ
พิกัด UTM X : 510056
พิกัด UTM Y : 854357
พิกัด Lat : 7.72916
พิกัด Long : 99.0912
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 100.01 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 8 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2152 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 1 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนประเภทเปิดข้างเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนประเภทเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน จำนวน 2 เที่ยว/วัน เก็บขนได้สูงสุด 1 ตัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2548
ชื่อสถานที่. : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0.5 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 1สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ