ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลทรายขาว
ที่อยู่ อปท. : 146 หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
รหัสตำบล : 810404
ตำบล : ทรายขาว
รหัสอำเภอ : 8104
อำเภอ : คลองท่อม
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 075-642303
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นาย สรรเพชญ เอิมจู
พิกัด UTM X : 524844
พิกัด UTM Y : 847186.
พิกัด Lat : 7.66425
พิกัด Long : 99.2253
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 166 ตร.กม./7 หมู่บ้าน
จำนวนประชากร : 10868 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3535 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 5.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนประเภทรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนประเภทรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เก็บขนได้สูงสุด 3 ตัน จํานวน 1 คัน จํานวนโดยเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2550
ชื่อสถานที่. : สถานที่กําจัดขยะเทศบาลตําบลบ้านทรายขาว
ที่ตั้ง : บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 4 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0.2 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 3
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ