ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
ที่อยู่ อปท. : 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81150
รหัสตำบล : 810305
ตำบล : ศาลาด่าน
รหัสอำเภอ : 8103
อำเภอ : เกาะลันตา
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 075-667230
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวสมฤดี ก๊กใหญ่
พิกัด UTM X : 503731
พิกัด UTM Y : 839096
พิกัด Lat : 7.59112
พิกัด Long : 99.0338
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 38.13 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 12522 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 4225 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 42 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนประเภทรถบรรทุก , รถเก็บขนประเภทรถยนต์
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนประเภทรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน จำนวน 2 เที่ยว/วัน                        
รถเก็บขนประเภทรถยนต์ ขนาด 4 ล้อ จำนวน 2 คัน จำนวน 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 6 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 42สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ