ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
ที่อยู่ อปท. : หมู่2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
รหัสตำบล : 810301
ตำบล : เกาะลันตาใหญ่
รหัสอำเภอ : 8103
อำเภอ : เกาะลันตา
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 087-6289213
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายยงยุทธผิวดี
พิกัด UTM X : 509850
พิกัด UTM Y : 832131.
พิกัด Lat : 7.52812
พิกัด Long : 99.0893
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 0.82 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 1186 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 485 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 0.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุก , รถกระบะ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุก เก็ยขนได้สูงสุด 6 ตัน มีจำนวน 1 คัน จำนวนโดยเฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
รถกระบะ  เก็ยขนได้สูงสุด 1 ตัน มีจำนวน 1 คัน จำนวนโดยเฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: กรุณาเลือก
ชื่อสถานที่. : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
ที่ตั้ง : หมู่ 1 ถนนบ้านทุ่ง ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 1.5 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0.8 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ