ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองกระบี่
ที่อยู่ อปท. : 292 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
รหัสตำบล : 810116
ตำบล : อ่าวนาง
รหัสอำเภอ : 8101
อำเภอ : เมืองกระบี่
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 075-620601 ต่อ
โทรสาร : 075-602603
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นาย กิตติพันต์ ช่วยบุญชู
พิกัด UTM X : 490073
พิกัด UTM Y : 988251
พิกัด Lat : 8.5625
พิกัด Long : 98.5424
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 19 ตารางกิโลเมตร/14 ชุมชน
จำนวนประชากร : 31 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 16 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 48.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย,รถเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้ายเก็บขนได้สูงสุด 6 ตัน จำนวน 5 คัน จำนวน 3 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
พิกัด UTM X : 490073
พิกัด UTM Y : 988251
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 251 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 11 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 50สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ