ทสจ จังหวัด ที่อยู่ โทร Fax Email
สสภ.1 เชียงใหม่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300

053-112725-6 053-112674 mnre.cm@gmail.com
เชียงราย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

74 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

0 5360 0816 053 600 816 chiangrai@mnre.go.th
แม่ฮ่องสอน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

37/3 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

0 5369 5474 0 5369 5468  
ลำพูน

สำนักงานทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

เลขที่ 103 ถนน ลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

053-510662 053-510667  
สสภ.2 ลำปาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

0 5423 0550 ,
0 5423 0549
0 5423 0551 lampang.org@mnre.mail.go.th
พะเยา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

633 หมู่ที่ 11 ถนนป่าแดง-ห้วยบง ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

0 5488 7112 0 5488 7113 phayao.org@mnre.mail.go.th
แพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

140 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

054 511-637 054 511-637 phrae.org@mnre.mail.go.th
น่าน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

ศาลากลาง ชั้น 1 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

054-716456 054-716457 nan.org@mnre.mail.go.th
สสภ.3 พิษณุโลก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

99/9 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

0 5532 2630 0 5532 2652  
ตาก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 2
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

0 5551 2153 0 5551 2153  
อุตรดิตถ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

19 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

055-411056 055-440532 uttaradit.org@mnre.go.th
สุโขทัย

นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

เลขที่ 117 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

0 5561 3352 0 5561 0635 sukhothai.mnre@hotmail.com
เพชรบูรณ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

0-5672-9786 0-5672-9787  
สสภ.4 นครสวรรค์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

35/21 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

056 228 058 056 228 058 nakhonsawan.org@mnre.mail.go.th
กำแพงเพชร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

367 หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

055-705034 055-705035  
อุทัยธานี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่ 24/2-3 ถนนบริรักษ์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

0-5651-3159    
พิจิตร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

0 5661 1295 0 5661 1315  
สสภ.5 นครปฐม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม(หลังใหม่) ชั้น 3
ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034 340 025 - 26 034 340 025 - 26  
ชัยนาท

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

157/2 ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

056 413040 056 411013 chainat.org@mnre.mail.go.th
สุพรรณบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

0-3553-5426 0-3553-6179 suphanburi.org@mnre.mail.go.th
สมุทรสาคร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000

0 3481 0300 0 3481 0300 samutsakhon.org@mnre.mail.go.th
สสภ.6 นนทบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 อาคาร 5 ชั้น
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

02 580 0727-8 02 580 0727 nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
สิงห์บุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

625 ถนนสิงห์บุรี - บางระจัน ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

0 3651-1713 ต่อ 103 0 3651-1713 ต่อ 103 Singburi.org@mnre.mail.go.th
อ่างทอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ถนนเทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่างทอง 14000
0-3561-5995,
0-3561-5996
0-3561-5995,
0-3561-5996
Angthong.org@mnre.mail.go.th
ปทุมธานี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

100 หมู่ 1 ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

02 581 6341 02 581 6341 pathumtani.org@mnre.go.th
พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร 7 ชั้น ชั้นที่ 7 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

0 3533 6356,
0 3534 6217
0 3533 635 ayutthaya.org@mnre.mail.go.th
สสภ.7 สระบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

97 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

0 3621 1037 0 3622 0454  
ลพบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

14 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

0 3642 7671 0 3642 7671 lopburi.org@mnre.mail.go.th
นครนายก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
ข/2 258 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
0 3731 1776 ,0 3731 5322 0 3731 1291  
ปราจีนบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

0-3745-4326-7    
สระแก้ว

สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ศาลากลางจังหวัด ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000

0-3724-2973    
สสภ.8 ราชบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

0-3233-7041

0-3232-2037

0-3232-2604

ratchaburi.org@mnre.mail.go.th
สมุทรสงคราม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น4
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
034715135 713135 ต่อ 101  
กาญจนบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

034-622910    
เพชรบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

87 หมู่ 1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

0-3242-5028 0-3242-5802 phetchaburi.org@mnre.mail.go.th
ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ 18 ถนนเทศบาลบำรุง อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

0 3260 2496
ต่อ 11
0 3260 2496
ต่อ 12
Prachuapkhirikhan.org@mnre.mail.go.th
สสภ.9 อุดรธานี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

75 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0 4221 2588    
เลย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
เลขที่ 37/1 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
0 4281 1394 0 4281 1394  
หนองคาย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย
042423971 042423971 nongkhai.org@mnre.mail.go.th
บึงกาฬ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
042-492497-8 042-492497-8  
สกลนคร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

1876 ถ.สุขเกษม ต.ชาติเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 57000

0 5273 3532 0 5273 3532  
นครพนม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

0 42 511 272 0 42 511 272 nakhonphanom.org@mnre.mail.go.th
สสภ.10 ขอนแก่น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

255/4 ถนน. ศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

0 4323 7971 0 4323 7279 khonkaen.org@mnre.mail.go.th
มหาสารคาม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

เลขที่ 222 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

     
กาฬสินธุ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
96 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
0-4381-1778 0-4381-1778 kalasin.org@mnre.mail.go.th
ร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ 299 หมู่ 7 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
0 4351 1561 0 4351 1561 roiet.org@mnre.mail.go.th
หนองบัวลำภู

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 3900

0 4231 6707 0 4231 6707 Nongbualamphu.org@mnre.mail.go.th
Nongbualamphu.mnre@gmail.com
สสภ.11 นครราชสีมา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ 285/18 ซอยมิตรภาพ 15 (ปาริชาติ
ซอย 3) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

0 4421 4377 0 4421 4908  
บุรีรัมย์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

044 666 553   buriram.org@mnre.mail.go.th
สุรินทร์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

เลขที่ 6 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

044-518133 044-713520  
ชัยภูมิ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ

265/1 หมู่ 13 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

044-811-466 0-4481-3178  
สสภ.12 อุบลราชธานี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

75 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0 4221 2588    
ศรีสะเกษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ 0095/4 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

    sisaket.o@mnre.mail.go.th
ยโสธร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

344 ถนนตำรวจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

0 4571 5466 0 4571 5657 yasothon.org@mnre.mail.go.th
อำนาจเจริญ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 13 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

0-4552-3235-6 0-4552-3237 Amnatmnre@hotmail.com
มุกดาหาร

นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

อาคารศาลากลาง ชั้น 3 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

0 42 614231 0 42 614231 muk_mnre@hotmail.com
สสภ.13 ชลบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ 222 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

0 3839 8268-9 0 3839 8268-9 chonburi.org@mnre.mail.go.th
ฉะเชิงเทรา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

8 ถนนมหาจักรพรรดิ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

038 511 053 038 511 053  
ระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

058 ถนนสมุทรคงคา ตำบลท่าประดู่
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

0 3861 1008 0 3861 4258 forest.rayong@gmail.com
จันทบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี

5 ถนนท่าสิงห์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

0 3931 3404   chantaburi_mnre@hotmail.com
ตราด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

ซอยท่าเรือจ้าง 1 ถนนท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

0-3951-1157 0-3952-0057 trat.org@mnre.mail.go.th
สมุทรปราการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 1 ถ.สุขุมวิท
ต.บางปุใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

0-2183-1050 - 2 0-2183-1050 - 3  
สสภ.14 สุราษฎร์ธานี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5
ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

077 287573 077 287156 suratthani.org@mnre.go.th
ชุมพร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ชั้น 4 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

077-512166 077-512168  
พัทลุง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

768 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

0 7484 0823 0 7484 0822 phatthalung.org@mnre.mail.go.th
นครศรีธรรมราช

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

07 534 1010 0 7531 8370 mnre.ns@hotmail.co.th
สสภ.15 ภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่ 478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

0 7621 1067    
พังงา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

60 หมู่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

0 7648 1033 0 7644 0619 phangnga.org@mnre.mail.go.th
กระบี่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

ที่อยู่ 118 ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-622787 075-622787 krabimnre@hotmail.com
ตรัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง
149 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
0 7521 8983 0 7522 0305  
ระนอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

2/1 หมู่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000

0 7782 4011 0 7782 3255  
สสภ.16 สงขลา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

0 7431 1579 0 7432 7428 songkhla.org@mnre.go.th
สตูล

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

68 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

0 7471 1039 0 7472 1391  
ปัตตานี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

303 หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

0 7346 0073    
ยะลา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

35 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะแตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

073 2117 86 073 212787  
นราธิวาส

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

0-7364-2651 0-7364-2652 mnrenara@gmail.com narathiwat.org@mnre.mail.go.th