กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดินรณรงค์ และสัมภาษณ์ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ณ ตลาดนัดกระทรวงการคลัง