31
กรกฎาคม
15327_resize
สส. ร่วมกิจกรรม กบจูเนียร์สัญจรภาคกลาง
9:00 am - 2:00 pm
จังหวัดปทุมธานี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพ …

21
มิถุนายน
14523_resize
อสส. ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร
12:00 am - 12:00 am
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสากล ฐินะกุล …

31
กรกฎาคม
16099_resize
สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการบริการประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จากราชอาณาจักรภูฏาน
8:00 am - 3:00 pm
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณ …